1195700-1195799 | Charities: GWYNEDD | Latest Charities | New Search

CLYBIAU Ffermwyr IFANC Meirionnydd

Charity Number: 1195778
Entity's Status: Active
Data Check: Charity Commission, Company Check
This is an information page for the above named charity. [source]

Click Here To See Comments
Loading Comments (Please consent to cookies below.)


Description

This charity has a purpose described as:

(a) hyrwyddo addysg a datblygiad personol aelodau ieuainc y cyhoedd yn gyffredinol mewn amaethyddiaeth, bywyd a materion gwledig, crefftau cartref, yr amgylchedd, dealltwriaeth ryngwladol a materion perthnasol. (b) sicrhau lles cymdeithasol yr aelodau, trwy ddarparu a hyrwyddo cyfleusterau ar gyfer hamdden a gweithgareddau amser hamdden amrywiol a fydd yn gwella?u galluoedd ysbrydol, meddyliol ac iechyd gan ddatblygu hunanhyder a chyfrifoldeb unigol er mwyn iddynt lawn aeddfedu i fod yn ddinasyddion cyfrifol a chyflawn. (c) hyrwyddo gweithgareddau?r mudiad drwy gyfrwng yr iaith gymraeg, a sicrhau bod y gweithgareddau hynny?n hyrwyddo dealltwriaeth a gwybodaeth yr aelodau o fywyd gwledig cymru, diwylliant cymru a?r iaith gymraeg, yn ogystal ? Datblygu eu dealltwriaeth o ddiwylliannau eraill.

Notes

Please go to the Charity Commission website for the complete official details.

Names

The list below contains all names that CLYBIAU Ffermwyr IFANC Meirionnydd did, or does operate under. Also provided are links to the charity commission website entry.

Names for Charity Number 1195778
NameCharity Commission Link, Status - Name Code
CLYBIAU Ffermwyr IFANC Meirionnydd Disambiguate1195778-0, (AN) active-100371412
CFFI Meirionnydd Disambiguateas above, working name-641390

Discover More

Official Source
Source

Data used on this page was fetched from the Charity Commission on 22 October, 2021. See licence in footer.